Adgang og parkering

Åbningstider

Mandag - fredag: 6:30-16:30 

De fleste yderdøre er åbne for alle. Enkelte døre kræver et adgangskort, men ingen kode.

Mandag - fredag: 16:30-6:30 samt weekender og helligdage

Alle yderdøre kræver adgangskort samt adgangskode for at blive åbnet.

Undervisningsfløjen

Bygning 2 (etage 0, 1 og 2) samt bygning 4 (etage 0) er åbne døgnet rundt. Efter kl. 17:00 skal der ligeledes bruges adgangskort og kode. Øvelseslokalerne kan dog være aflåst, når der ikke er undervisning.

Adgangskort

Har man brug for et adgangskort til Biocenteret, kan man henvende sig i Biocenterets reception.

Alle studerende på Molekylær Biomedicin, Bioinformatik og Biokemi har automatisk adgang til Biocenter med deres studiekort. Ansatte på Biologisk Institut har adgang med deres id-kort.

Parkering

Ansatte kan parkere gratis på Biocenterets parkeringsplads (og resten af Nørre Campus, Campus Service Frederiksberg Plus og City Campus) efter registrering hos Science.

Læs mere om parkering på Science – https://www.science.ku.dk/fakultetet/parkering/ – her finder du også ansøgningsformular til parkeringslicenser.

Studerende har ikke adgang til at parkere på Biocenterets parkeringsplads.

Gæster skal have udleveret dagsbilletter af dem, de besøger og kan alternativt få udleveret dagsbilletter i receptionen. Åbningstiden er mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 12.00.