Affald

Kemikalieaffald
Kemikalieaffaldsrummet findes lige udenfor udgangen til varegården, når man kommer ud fra kælderdøren i hjørnet af bygning 1 og 2.

Kemikalieaffald modtages om tirsdagen og torsdagen i tidsrummet kl. 9.00-9.30.

Der er kun adgang til rummet sammen med en medarbejder fra bygningsdriften.

Klinisk risikoaffald
I varegården findes der et antal gule låsbare containere, som er beregnet til klinisk risikoaffald.

Containerne skal være låste, både når de er tomme og når de er delvis eller helt fyldte. De fleste afdelinger har fået nøgle til containerne, men ellers fås de ved henvendelse hos bygningsdriften.

Øvrigt affald
Affald til bortskaffelse skal placeres i de rigtige affaldscontainere. Der er i og omkring varegården i Biocentret affaldscontainere til:
• alm. brændbart affald (stor rød container indendørs, nabo til varemodtagelsen)
• elektronik (står inde i varemodtagelsen)
• glas
• papir
• metal
• fødevarer
• pap (stor rød container ude i gården)

Hvis affaldet placeres forkert, vil Instituttet blive pålagt afgifter på over 1000,- kr. for at skille affaldet ad igen. Vær derfor opmærksom på, hvilke affaldscontainere I bruger til jeres affald.

Du er velkommen til at kontakte Timothy J. Goddard i bygningsdriften, hvis du er i tvivl.